• AKO NAKUPOVAŤ HOW TO SHOP

 

1.Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne :

a) prostredníctvom nákupného košíka na www.luckyonefashionbrand.eu

b) zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru a fakturačných údajov na adresu info@luckyonefashionbrand.eu 

c) telefonicky nie je možné tovar objednať!

 

2. Tovar v E-shope je označený názvom. V prípade, ak je tovar vyrábaný v rôznych veľkostiach a farbách, má kupujúci možnosť si vybrať požadovanú veľkosť a farbu, prípadne iné vlastnosti tovaru ( ak sú dané), pred tým, ako vloží vybraný tovar do nákupného košíka, resp. pred tým ako uskutoční objednávku.

 

3. Tovar sa prenesie do nákupného košíka po kliknutí na ikonu „košíka“, respektíve po stlačení tlačítka  „Pridať do košika“. Číslo vedľa  košíka v pravom hornom rohu uvádza počet položiek v košíku. Po kliknutí na tento košík môžete skontrolovať položky v košíku, upraviť objednávku, alebo prejsť k platbe po kliknutí na tlačítko  „Zaplatiť“.

 

Kupujúci sa môže registrovať za účelom vytvorenia užívateľského účtu, resp. prihlásiť sa do svojho užívateľského účtu vytvoreného pri predchádzajúcej registrácií. Registračný/prihlasovací formulár sa zobrazí po kliknutí ikony „osoba“ v pravom hornom rohu  E-shopu. Registrácia umožňuje Kupujúcemu okrem iného prehliadať históriu Objednávok, aktuálny stav spracovávania objednávky a v nadväznosti na vytvorenie užívateľského účtu tiež zjednodušené uskutočňovanie ďalších objednávok (systém si automaticky zapamätá údaje o kupujúcom a doručovacie údaje). Proces záväzného objednania tovaru kupujúci zaháji kliknutím na ikonu „Objednať".

 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí registračného formulára, vrátane telefonického kontaktu.

 

4. Stlačením tlačítka „Pokračovať na spôsob dopravy“, sa zobrazia možnosti dopravy. Kupujúci si vyberie požadovanú možnosť.

 

5. Stlačením tlačítka „Pokračovať na spôsob platby „ sa zobrazia možnosti platby. Kupujúci si opäť vyberie požadovanú možnosť. Môže zadať tip 😊 a vybrať si/zadať fakturačnú adresu.

 

6. Stlačením tlačítka „Zaplatiť objednávku“ sa uskutoční platba, ak boli údaje vyplnené správne a odošle sa objednávka.

 

7. Po odoslaní objednávky bude  na e-mail kupujúceho  doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim.

 

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). 

 

Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky. Záväzným akceptovaním objednávky  predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúceho o akceptovaní objednávky.

 

8. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. 

 

9. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. 

 

10. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. 

V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...). 

 

11. V rámci procesu objednávania tovaru má kupujúci možnosť sa vracať späť k jednotlivým krokom za účelom uskutočnenia kontroly a prípadných zmien v objednávke.

 

12. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, má kupujúci právo sa pred uskutočnením objednávky oboznámiť s ich znením kliknutím na odkaz „Všeobecné Obchodné podmienky"

 Kupujúci je pred odoslaním objednávky povinný potvrdiť, že súhlasí so znením Všeobecných obchodných podmienok a súhlasí so spracovaním osobných údajov (GDPR).

 

13. Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho aj telefonicky na telefónne číslo uvedené v užívateľskom účte Kujúceho v záležitostiach súvisiacich s Objednávkou alebo s Kúpnou zmluvou.

 

14. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. 

 

15. Objednávka, ktorá bola potvrdená predávajúcim je archivovaná predávajúcim za účelom jej splnenia ako aj za účelom ďalšej evidencie a je kupujúcemu prístupná po prihlásení sa do užívateľského účtu. V zozname sa zobrazujú len uhradené a čakajúce objednávky.

 

16. Ponuka tovaru a jej zmena sú účinné momentom ich zverejnenia na E-shope. Ak kúpna zmluva bola uzavretá pred zverejnením zmeny ponuky tovaru, táto zmena sa nevzťahuje na už uzavretú kúpnu zmluvu.

 

Práve pridané do vášho zoznamu želaní:
Tento produkt ste práve pridali do košíka:

Začnite písať a hľadajte stlačením klávesu Enter

Liquid error: Could not find asset snippets/swymWishlist.liquid