• VRÁTENIE TOVARU RETURN RULES

 

 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku ( ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“ ) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 


Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. 


Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.
Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov ako aj fyzické osoby - nepodnikateľov nespĺňajúcich definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona. 


Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne emailom zaslaným na : info@luckyonefashionbrand.eu 

Zrušenie je možné Iba s priloženým vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy!

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu :..................

 

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. 


Tovar spolu s dokladom o kúpe, preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť : nepoužívaný, nepoškodený, kompletný ( vrátane príbalového letáku a pod. ), v pôvodnom obale, najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 


Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Zásielky posielajte výlučne na adresu ( ako balík na adresu, nie na poštu ) :

Lucia Kopečná - LuckyOne, Rezedová 2, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika 


Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet ( pokiaľ sa spolu nedohodneme inak ) a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. 

Pri odstúpení od zmluvy náklady na prepravu vráteného tovaru znáša kupujúci.


V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. 


V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.  

 
VÝMENA TOVARU

Zakúpený tovar môže byť vymenený do 14 kalendárnych dní do dňa obdržania, pokiaľ je tovar požadovaný na výmenu skladom.
Tovar je možné vymeniť iba úplne nový, nepoužitý a z tovaru nesmú byť odstránené visačky. Tovar je potrebné starostlivo zabaliť, aby bol chránený pred poškodením počas prepravy.

Zásielky posielajte ako balík na ADRESU bez dobierky! V prípade výmeny tovaru si náklady na dopravu hradí zákazník.

Nezabudnite priložiť vyplnený Výmenný formulár!

Ak nemáte tlačiareň, pripojte k faktúre vlastnoručný list, v ktorom uvediete o aký druh výmeny máte záujem.
Ak sa vyskytnú nejaké problémy, po obdržaní zásielky Vás budeme kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.   

 .

Práve pridané do vášho zoznamu želaní:
Tento produkt ste práve pridali do košíka:

Začnite písať a hľadajte stlačením klávesu Enter

Liquid error: Could not find asset snippets/swymWishlist.liquid